O škole Kontakt Mapa Žiaci Učitelia Triedy
Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka

Vážení rodičia,

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (Testovanie 5-2017) sa uskutoční dňa 22. novembra 2017 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5.ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Bližšie informácie a harmonogram nájdete na internetovej stránke http://www.nucem.sk/sk/

Halloween u nás
2. 11. 2017

Do galérie Halloween u nás boli pridané fotografie.

Medzinárodný deň školských knižníc

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila 13. ročník celoslovenského projektu s názvom:

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc

23. októbra 2017.

Celoslovenský projekt sa uskutočnil pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej.

 

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bol „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“.

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017  8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá 

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov. 

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).

Exkurzia v Košiciach

13.10.2017 sa naši žiaci IX. A a VIII.A. triedy zúčastnili exkurzie v Košiciach za účelom prehliadky pod názvom Židovské Košice. V rámci nej sa dozvedeli veľa zaujímavého o židovskej kultúre, židovskom náboženstve i o hebrejských znakoch a ďalších symboloch židovstva. Pani lektorka, kt. nás sprevádzala nám taktiež umožnila vstup do krasnej,zrekonštruovanej synagógy na Puškinovej ulici a ukázala nám aj synagógu na Zvonárskej ul., ktorá sa síce nezachovala, (kvôli požiaru v nej), ale to čaro duchovna rozhodne nestratila. Významným miestom, kt. sme tiež navštívili bola aj galéria Ľudovíta Felda v areáli synagógy na Puškinovej ulici. Ide o židovského výtvarníka, grafika a pedagóga, ktorý sám prežil utrpenie koncentračného tábora a zachytil to aj vo svojich dielach...

Vybíjaná žiakov 1. stupňa ZŠ
18. 10. 2017

V stredu 18.10.2017 sa konalo okresné kolo vo vybíjanej žiakov 1.stupňa ZŠ. Keďže sa takáto súťaž pre žiakov 1.stupňa konala po prvý krát, neskúsene a nedočkavo sme vchádzali do telocvične v Gelnici. V konkurencii šiestich družstiev sme si však počínali veľmi dobre a podarilo sa nám vybojovať pekné 3.miesto. Našu školu reprezentovali: Samuel Dudek, Andrea Lintnerová, Lenka Löfflerová, Patrícia Macorligová, Tobias Moskál, Tobias Ginter Plachetka, Vendelína Plachetková, Marco Šaršaň, Anna Švedová, Bibiana Theiszová, Alfréd Žiga. Naším malým športovcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Exkurzia

Dňa 26.10.2016 žiaci IV. ŠPT navštívili Banícke múzeum v Gelnici. Prezreli si expozíciu z histórie baníctva od 13. storočia a  z histórie Gelnice  ako aj ukážky približujúce životný štýl obyvateľov mesta  a okolitých obcí v minulosti. Zaujala ich aj výstava ľudových krojov z Kojšova.

A. Kujnischová

Šarkaniáda
19. 10. 2017

ŠARKANIÁDA

  Kde bolo, tam bolo, bola jedna obec, v ktorej boli ľudia veľmi smutní. Jeden chlapec sa rozhodol, že pošle pre všetkých úsmev na oblohu, aby boli veselší. Tak aj urobil. Onedlho sa na oblohe zjavil ďalší úsmev, potom ďalší a ďalší, až tých úsmevov bola plná obloha. Ľudia začali dvíhať hlavy smerom hore a začali sa usmievať. Odvtedy lietajú šarkany na oblohe a svojim úsmevom všetkých rozveselia.

Týždeň zdravej výživy
16. 10. 2017

Už tradične je jeden októbrový týždeň venovaný zdravej výžive. V tomto školskom roku sme sa zapojili do dvoch projektov Hovorme o jedle a Hravo ži zdravo. Výtvarné práce, ktoré vznikli na hodinách výtvarnej výchovy na tému „Chutné maľovanie“ budú zaslané do súťaže o vecné ceny. Čerstvé  ovocie a zeleninu  ochutnávali žiaci na hodinách prvouky. Aktivita priniesla niektorým žiakom aj možnosť spoznať chute a vzhľad ovocia, ktoré bežne nekonzumujú. V závere týždňa sa žiaci 5.A triedy podujali pracovať na úlohách projektu Hravo ži zdravo a tým získať možnosť vyhrať zaujímavú cenu pre celú triedu.

Divadelné vystúpenie
13. 10. 2017

PREŠIBANÝ KOCÚR V ČIŽMÁCH

photo

Sobota 18. 11. 2017

Počet návštev: 1228294