O škole Kontakt Mapa Učitelia Triedy
Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Okresné kolo v atletike žiakov základných škôl

Okresné kolo v atletike žiakov základných škôl sa konalo ako každý rok na futbalovom štadióne v Gelnici. Na tejto poslednej tohtoročnej športovej súťaži sa zúčastnili žiaci 11 základných škôl. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 60 m, 300 m a 1000/800 m, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky a štafeta 4x60 m.

Chlapci našej školy mali zastúpenie v každej disciplíne, dievčatá vynechali disciplínu v behu na 800 m, vrh guľou a museli vynechať i štafetu, keďže sa dve dievčatá zranili. Dievčatá sa v jednotlivých disciplínach umiestnili v strede výsledkovej listiny.

Súťaž v prehadzovanej trojíc

V tomto školskom roku sme sa rozhodli prihlásiť našich žiakov na súťaž v prehadzovanej trojíc mladších žiakov, ktorá je riadená Slovenskou volejbalovou federáciou. Našim žiakom sa podarilo vyhrať v základnej skupine, ktorú odohrali dvojkolom so žiakmi zo ZŠ s MŠ Veľký Folkmár. Výhrou v skupine postúpili do semifinále krajského kola. V Poproči sa nám však veľmi nedarilo a tak sme obsadili konečné 7.miesto. Našim mladým športovcom patrí poďakovanie za bojovnosť a reprezentáciu školy. Veríme, že v budúcom roku sa im podarí prebojovať sa i do finále krajského kola. Našu školu reprezentovali: Anna Švedová, Lenka Lofflerová, Tobias Moskál, Marco Šaršaň, Sebastián Plachetka, Samuel Dudek a Tobias Ginter Plachetka.

Deň plný zážitkov

Dňa 31.5.2018 sa žiaci špeciálnych tried zúčastnili divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi s názvom Kráska a Zviera. Bol to príbeh ukrývajúci v sebe veľkú metaforu života, že skutočná krása človeka nie je v jeho zovňajšku, ale je ukrytá v jeho srdci. Po predstavení sme navštívili miestnu zoologickú záhradu, v ktorej sme obdivovali veľa krásnych a milých zvieratiek ako opice, somáre, pávy..., ale aj obrovské šelmy – medvede, leva, tigra, pumu... . Deti si svoj deň plný zážitkov užili ako sa patrí.

Účelové cvičenie

ÚČELOVÉ CVIČENIE - Ochrana života a zdravia

Hry v prírode

Didaktické hry

Ochranu života a zdravia na našej škole realizujeme prostredníctvom tzv. účelových cvičení 5. – 9. ročníka (v septembri a júni), didaktických hier, hier v prírode 1. – 4. ročníka  a žiakov špeciálnych tried (v septembri a júni). V teoretickej i praktickej časti účelového cvičenia žiaci poznávajú opatrenia a činnosti pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí- požiaroch, dopravných nehodách, povodniach... 
Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva každého občana byť včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený individuálnymi ochrannými prostriedkami, evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu.
Žiaci by mali  teoreticky a prakticky ovládať vybrané úlohy:
- z tematiky riešenia mimoriadnych situácií - civilná ochrana;
- zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc;
- vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe, pobyte a prežití v prírode.

Europeňaženka

„Peniaze sú prostriedok múdrych ľudí a cieľ hlupákov.“

Ľudové príslovie

 

Matematika, finančná gramotnosť, peniaze,  bankovky, mena, euro, cena, žiak.

Či chceme, alebo nie, svet sa točí okolo peňazí.

Naučme sa, ako sa k ním správať, ako s nimi zaobchádzať.

Budú tak slúžiť ony nám a nie my im.

Krajské kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

V  utorok 22. mája 2018 sa v areáli Centra voľného času Domino v Košiciach konalo Krajské kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Zúčastnilo sa ho 24 štvorčlenných družstiev, ktoré postúpili z okresných kôl a jedno družstvo z Maďarska. Nechýbali medzi nimi ani žiaci našej školy Dominika Handlovičová, Ema Handlovičová, Adam Víťazka a Dominik Kašický, ktorí v  tejto silnej konkurencii obsadili pekné 11. miesto.  Blahoželáme!

Pozvánka

Vystúpenie DFS Jadlovček

MDD
...
Koncert Martina Krausza
...
English Star

Dňa 17.mája 2018 sa 21 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISH STAR.  Testy boli pomerne náročné, ale všetci sa do vypracovania pustili s veľkou chuťou. Už len dúfame, že s výsledkami budú žiaci spokojní a získané skúsenosti im pomôžu skvalitniť úroveň cudzojazyčnej gramotnosti. 

Mgr. Lenďáková

photo

Nedeľa 22. 7. 2018

Počet návštev: 1321649